• 0

Կրծքի պլաստիկա

Մենք իրականացնում են կրծքի վիրահատությունների հիմնական բոլոր տեսակները՝ մասնավորապես կարող ենք՝ շտկել կրծքի ոչ էսթետիկ ձևը, ստեղծել լրացուցիչ ծավալ, վերացնել անհամաչափությունը և դրա զարգացման բնածին արատները, նվազեցնել չափը, կատարել վերձգում, ամբողջությամբ վերստեղծել կրծքագեղձը մաստեկտոմիայից հետո:

Change Language To: Russian Armenian English