Այնպիսի տարիքային փոփոխություններն, ինչպիսիք են շրթունքների անկյունների իջեցումը, երկրորդ կզակի առաջացումը, դեմքի ստորին հատվածի կամ վերին կոպի պտոզը, դեմքը կարող են զգալիորեն ծերացնել:

Change Language To: Russian Armenian English