Ներառում է կրծքագեղձերի էսթետիկայի և ռեկոնստրուկցիայի բոլոր տեսակներ. մեծացում (աուգմենտացիոն մամոպլաստիկա), փոքրացում (ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա), բարձրացում (մաստոպեքսիա) և բարձրացում` իմպլանտով, կրծքագեղձերի վերականգնում հեռացումից հետո (մաստէկտոմիա), պտուկ-արեոլար կոմպլեքսի շտկում կամ ռեկոնստրուկցիա, կրծքի լիպոֆիլինգ:

Change Language To: Russian Armenian English