Դեմքի պլաստիկ վիրահատություններ

Դեմքի էսթետիկ ուղղման վիրահատությունները կատարվում են բնածին էսթետիկ արատները և ձեռքբերովի դեֆորմացիաները երիտասարդացնելու կամ վերացնելու նպատակով։ Պլաստիկ վիրահատության այս տեսակի անհրաժեշտությունը առաջանում է էական ցուցումների առկայության դեպքում։ Այլ դեպքերում, եթե վիրաբույժը վիրաբուժական միջամտության անհրաժեշտության իմաստ չի տեսնում , նա կարող է պացիենտին առաջարկել ներարկման մեթոդներ՝ խնդիրը լուծելու համար։

Դեմքի վիրահատության ընդհանուր ցուցումներ

Յուրաքանչյուր առանձին գործողություն և ընթացակարգ ունի ցուցումների իր ցանկը: Դեմքի բոլոր հիմնական պլաստիկ վիրահատությունների ընդհանուր ցուցումները կանվանվեն այստեղ.

  • դեմքի հյուսվածքներում տարիքային թեթև փոփոխություններ, որոնք ուղեկցվում են բարակ կնճիռների և ծալքերի առաջացմամբ, մաշկի թեթև պտոզով, դեմքի բնական ծավալների կորստով (այս դեպքում սովորաբար կատարվում է լիպոֆիլինգ, դեմքի ուրվագծային պլաստիկա, բոտոքսի ներարկումներ)
  • ընդգծված տարիքային փոփոխություններ, որոնք բնութագրվում են խորը կնճիռների և ծալքերի ձևավորմամբ, հյուսվածքային պտոզի դրսևորմամբ, աչքերի և հոնքերի արտաքին անկյունների կախվածությամբ, դեմքի տարիքային կմախքի զարգացմամբ՝ կապված բնական ծավալների կորստի հետ (այս խնդիրները կարող են լուծվել դեմքի և պարանոցի վիրաբուժական լիֆթինգի միջոցով, ինչպես նաև  կոմպոզիտային դիմահարդարման վիրաբուժական մեթոդով)
  • աչքերի արտաքին անկյունների իջեցում, վերին կոպերի պտոզ, ստորին կոպերի ճարպային ճողվածքներ, տարիքային փոփոխություններ աչքերի շուրջ (նման ցուցումներով կատարվում է բլեֆարոպլաստիկա)
  • պացիենտի դժգոհությունը քթի ձևից կամ չափից,  ընդգծված բնածին արատների կամ օրգանի վնասվածքից հետո ձեռք բերված դեֆորմացիաների առկայությունը (պլաստիկ վիրաբույժը կարող է խորհուրդ տալ այդ խնդիրները լուծել ռինոպլաստիկայի միջոցով):
Դեմքի պլաստիկ վիրահատության նախապատրաստում

Դեմքի պլաստիկ վիրահատության նախապատրաստման առանձնահատկությունները կարող են տարբերվել՝ կախված վիրահատության տեսակից, ուստի հետազոտությունների ճշգրիտ ցանկը պետք է ստուգվի պլաստիկ վիրաբույժի մոտ։ Նախապատրաստական ​​փուլում անհրաժեշտ է անցնել կլինիկական թեստեր, անցնել տարբեր մասնագիտական լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ։

Առողջական լավ վիճակում և հակացուցումների բացակայության դեպքում պացիենտին թույլատրվում է պլաստիկ վիրահատության գնալ։

Պարանոցի պլաստիկա

Կզակի և այտերի մեծացում

Մենտոպլաստիկա. կզակի շտկում

Ճակատի և ունքերի պլաստիկա՝ բարձրացում, իջեցում, շտկում

Դեմքի ձգում (ֆեյսլիֆտ)

Բլեֆարոպլաստիկա՝ վերին և ստորին  կոպերի պլաստիկա

Ռինոպլաստիկա

Օտոպլաստիկա.  ականջախեցիների, բլթակների շտկում

Դեմքի երիտասարդացում

Դեմքի ճարպերի փոխպատվաստում (Ֆետգրաֆտինգ՝ Fat Grafting)

 

Change Language To: Russian Armenian English